Boek Nederlands

De islam voor ongelovigen : het korangeloof in de praktijk

Koenraad Elst (auteur), Wim Van Rooy (inleider)

De islam voor ongelovigen : het korangeloof in de praktijk

Koenraad Elst (auteur), Wim Van Rooy (inleider)
Kritische beschrijving van de geschiedenis, de leerstellingen en dagelijkse praktijk van de islam.
Titel
De islam voor ongelovigen : het korangeloof in de praktijk
Auteur
Koenraad Elst
Inleider
Wim Van Rooy
Taal
Nederlands
Uitgever
[Deurne]: Doorbraak, 2017
237 p.
ISBN
9789082567311 (paperback)

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Besprekingen

De Vlaamse oriëntalist Koenraad Elst (1959) staat in België bekend als een fel islamcriticus. Germanist Wim van Rooy schreef het voorwoord, dat door een mislukte poging tot mooischrijverij vrijwel onleesbaar is. Na een inleiding plus de inleiding bij de eerste uitgave (1997) volgt in zeven hoofdstukken een messcherpe analyse van de islam. Aan bod komen: de profeet, de Koran, de politieke islam, niet-moslims/ex-moslims, straffen op het beledigen van de profeet, de islam als probleem en gevolgen van de letterlijke interpretatie van de Koran. De schrijver is zeer kritisch over de islam en moslims. Hij is goed thuis in de materie en plaatst vaak goede kanttekeningen bij het soms kritiekloos voorbijgaan aan uitwassen binnen de islam, maar helaas blijft het boek steken in boosheid en verongelijktheid. Net als fundamentalisten denkt Elst dat er maar één islam is, de oorlogszuchtige en onverdraagzame islam. Daarmee is het boek onbedoeld geschikt zowel voor moslimfundamentalisten die bevestigd…Lees verder