Boek Nederlands

Islam : een heldere inleiding

Islam : een heldere inleiding

Uiteenzetting van het ontstaan en de verspreiding van de Islam en van de Islam in het dagelijks leven.
Onderwerp
Islam
Titel
Islam : een heldere inleiding
Auteur
Sajidah Abdus Sattar
Uniforme titel
Islam voor beginners
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Meulenhoff, 2018
182 p.
Aantekening
Eerder verschenen onder de titel 'Islam voor beginners'
ISBN
9789029093095 (hardback)

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Besprekingen

Sajidah Abdus Sattar is met dit boek niet aan haar proefstuk toe. Na publicaties over de positie van de vrouw in de islam en over opvoeding en onderwijs in de islam brengt zij hier een beknopte inleiding tot de islam. Het is duidelijk dat door de bescheiden opzet niet alle aspecten van de islam aan de orde kunnen komen. De auteur koos voor hoofdlijnen en aspecten waarover in het Nederlandse taalgebied veel vragen leven; de beleving van moslims wordt toegankelijker gemaakt. Om meer kleur en diepgang aan de algemene informatie te geven, heeft Abdus Sattar veel citaten uit de moslimliteratuur toegevoegd. Zij beschrijft meesterlijk de complexe gegevens van de islam met zijn historische, theologische, spirituele en culturele aspecten. Zij bewijst dat hoe exotisch deze godsdienst op het eerste gezicht ook mag lijken, hij eigenlijk niet vreemd is aan de West-Europese cultuur. De uitgangspunten en idealen ervan blijken voor haar vanuit een christelijke, joodse of humanistische optiek heel her…Lees verder
Dit boek is een heldere uiteenzetting van de islam, waarin veel aandacht wordt besteed aan het ontstaan en de verspreiding ervan tijdens en na het leven van Mohammed en aan het leven van de profeet. Zaken die in het bijzonder in het Westen veel aandacht krijgen, zoals de positie van de vrouw, de jihad en de relatie met andere religies, komen uitgebreid aan bod. Van deze onderwerpen wordt de achtergrond uitgelegd en wat de koran hierover precies voorschrijft. Ook besteedt de auteur aandacht aan de islam in het moderne dagelijkse leven en aan de positie van moslims in Nederland. Ze is woordvoerdster van de Nederlandse Moslimraad en heeft al verschillende publicaties op haar naam staan, onder andere over de positie van de vrouw. In het boek zijn een uitgebreide literatuurlijst en een verklarende woordenlijst opgenomen. In de tekst staan korancitaten om de informatie te verhelderen. Interessant zijn de aparte kaders waarin anekdotes worden verteld ter verduidelijking van de tekst of waari…Lees verder