In maart maakte de bibliotheek van Alken, net als de meeste Limburgse bibliotheken, de overgang naar het eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS). Deze overgang gaat gepaard met een nieuw computersysteem voor de bibliotheekmedewerkers en een nieuw reglement voor de bibliotheekbezoekers.

De belangrijkste wijzigingen sommen we hier op:

Aantal uitleningen

Voortaan mag je meer materialen uitlenen per lidmaatschap. In plaats van maximaal 15 stuks, mag je nu in totaal maximaal 20 stuks uitlenen. Je mag zelf kiezen uit welke materiaalsoorten je deze 20 stuks samenstelt. Het maximaal aantal uit te lenen werken per materiaalsoort is als volgt:

  • 20 gedrukte materialen (boeken, tijdschriften, strips)
  • 10 cd’s (Opgelet, het aantal cd's wordt nog steeds geteld per schijfje en niet per box/doosje. Een box met 5 cd's telt dus als 5 uitleningen.)
  • 10 dvd’s

Uitleentermijn

Met een groter aantal uitgeleende materialen, heb je wellicht wat meer tijd nodig om ze allemaal te lezen, te bekijken of te beluisteren. Je mag je uitgeleende materialen vanaf nu dus 4 weken (28 dagen) bijhouden in plaats van 3 weken. 

Aantal verlengingen

Ben je na 4 weken nog niet helemaal klaar om je uitgeleende materialen terug te brengen naar de bibliotheek? Dan kan je ze éénmalig verlengen met 4 weken (28 dagen). Daarna zien we de uitgeleende materialen graag terug in de bibliotheek.

Indien een andere lener een door jou uitgeleend materiaal reserveerde, is het verlengen van dit materiaal niet mogelijk.

Reserveren

Het is nog steeds mogelijk om materialen online te bestellen via onze catalogus. Je kan gelijktijdig maximaal 5 materialen reserveren. De reserveringskost bedraagt voortaan € 1 per materiaal.

'Mijn bibliotheek'

De online dienst waarmee je materialen  kan reserveren, je uitleningen kan verlengen, je uitleengeschiedenis kan bewaren en lijstjes kan maken, blijft bestaan. Om het wat eenvoudiger te maken, wordt ‘Mijn bibliotheek’ voortaan geïntegreerd in deze bibliotheekwebsite.

Dat betekent dat de website mijn.bibliotheek.be in de toekomst zal verdwijnen.

Uitlenen van dvd’s:

Voortaan wordt voor het uitlenen van dvd’s de kijkwijzer gerespecteerd. Dit betekent dat naast de huidige indeling in dvd’s voor jeugd, adolescenten en volwassenen ook de leeftijd die door de kijkwijzer geadviseerd wordt een rol speelt. Concreet houdt dit in dat bijvoorbeeld een dvd met kijkwijzeradvies ‘vanaf 9 jaar’ niet meer uitgeleend kan worden op een lenerspas van een kind van 6 jaar.

Samenwerkingsverband:

Niet alle bibliotheken uit het voormalige provinciale samenwerkingsverband stappen mee in het nieuwe samenwerkingsverband. Leners met een lidmaatschap in Alken zullen in bibliotheken die geen deel uitmaken van het samenwerkingsverband nogmaals lidgeld moeten betalen.

De bibliotheken die wel nog deel uitmaken van het samenwerkingsverband vind je hier terug.

Herinneringen/maningen

Wanneer je je uitgeleende materialen te laat terug brengt of te laat verlengt, start de bibliotheek een procedure van herinneringen/maningen. Voor deze herinneringen/aanmaningen worden voortaan geen verzendkosten meer aangerekend.  

 Deze procedure verloopt als volgt:

  • Eerste herinnering: Het eerste herinneringsbericht wordt één week na de vervaldatum verstuurd.
  • Tweede herinnering: Twee weken na het eerste herinneringsbericht (3 weken na de vervaldatum) wordt het tweede herinneringsbericht verstuurd.
  • Materiaalvergoedingsnota: Indien je geen gevolg geeft aan de herinneringsberichten, ontvang je 5 weken na de vervaldatum een materiaalvergoedingsnota. In deze nota worden de kostprijs van de uitgeleende materialen en de administratieve kosten per materiaal weergegeven. Op dit moment wordt ook de lenerspas geblokkeerd. Je hebt dan nog 2 weken de tijd om de uitgeleende materialen terug te brengen naar de bibliotheek. Indien je de materialen binnen deze 2 weken terug inlevert (dus binnen 7 weken na de vervaldatum), vervallen de vervangingskosten en administratiekosten en blijft alleen de boete te betalen.
  • Procedure via de gemeente: Wanneer de materialen niet ingeleverd worden binnen 7 weken na de vervaldatum, worden de materialen automatisch afgevoerd. Het is dan niet meer mogelijk om de materialen terug in te leveren in de bibliotheek. De kostprijs van de materialen, een administratieve kost per materiaal en de boete per materiaal worden aangerekend aan de lener. Deze procedure verloopt via de gemeente.