Prijs Willy van Heers

De prijs Willy Van Heers werd in het leven geroepen uit erkentelijkheid voor de heer Willy Van Heers. Hij was de oprichter en bezieler van de bibliotheek van Alken. Gedurende zijn hele leven heeft hij zich actief ingezet voor de boekerij/bibliotheek in haar verschillende vormen en aanpassingen door de jaren heen. Zijn volgehouden engagement en vrijwilligerswerk gebeurden steeds met discretie en bescheidenheid. De prijs Willy Van Heers is een initiatief van de gemeentelijke raad van bestuur van de bibliotheek van Alken.

foto van Willy van Heers

De prijs Willy van Heers wordt tweejaarlijks uitgereikt en kan slechts éénmalig aan iemand toegekend worden. Greta Vandenholt en Paul Sohl mochten de prijs in 2015 en 2017 mee naar huis nemen.

De prijs wordt toegekend aan een persoon (niet aan een vereniging of organisatie). De betreffende persoon maakt zich in Alken verdienstelijk aan de volgende criteria :

  • actief zijn in het vrijwilligerswerk in Alken;
  • geen beperking tot één maatschappelijk domein (zowel cultureel, sociaal, artistiek, sportief, …);
  • ‘bescheiden en duurzame inzet’ (achter de schermen) van de vrijwilliger.

Ken je iemand die aan deze criteria voldoet en wil je graag deze verdienstelijke vrijwilliger in de bloemetjes zetten? Bezorg je kandidatuur dan uiterlijk tegen 1 september aan de openbare bibliotheek in een gesloten omslag of mail je inzending aan elisabeth.appeltans@alken.be. Vermeld in deze kandidatuur de naam van de kandidaat die je voorstelt, omschrijf de activiteiten waarvoor je hem/haar nomineert en geef een korte motivatie waarom hij/zij deze prijs verdient.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 7 november 2019.