Altijd gratis (geen lidmaatschap vereist)

 • Gebruik van WiFi en internetpc's
 • Raadplegen van boeken in de bibliotheek
 • Scannen van documenten 
 • Lezen van kranten en tijdschriften in de bibliotheek

Jaarlijks lidmaatschap

 • € 0: voor leners tot 18 jaar
 • € 5: voor leners vanaf 18 jaar

Uitlenen (lidmaatschap vereist)

Het uitlenen van materialen is gratis! Je moet hiervoor enkel lid worden van de bibliotheek.

Indien je te laat bent met je uitgeleende materialen terug te brengen of te verlengen, wordt hiervoor een 'telaatgeld' aangerekend:

 • € 0,10 per stuk per dag

Bib aan Huis (lidmaatschap vereist)

De dienst Bib aan Huis is gratis, enkel het lidmaatschap is vereist.

Reserveren (lidmaatschap vereist)

 • € 1 per gereserveerd materiaal

Afdrukken en kopiëren (geen lidmaatschap vereist)

 • A4 zwart/wit: € 0,10 per pagina
 • A4 kleur: € 0,25 per pagina
 • A3 zwart/wit: € 0,20 per pagina
 • A3 kleur: € 0,50 per pagina

Varia

 • Schade of verlies van een materiaal: kostprijs van het materiaal + € 2,50 administratiekosten
 • IBL: minimum € 3 per geleverde aanvraag